Jumbo Bobbin Unfinished

Jumbo Bobbin Unfinished

25.00
Jumbo Bobbin Clear

Jumbo Bobbin Clear

30.00
Jumbo Bobbin Mahogany

Jumbo Bobbin Mahogany

30.00
Jumbo Bobbin Walnut

Jumbo Bobbin Walnut

30.00
Regular Bobbin Unfinished

Regular Bobbin Unfinished

20.00
Regular Bobbin Clear

Regular Bobbin Clear

21.50
Regular Bobbin Mahogany

Regular Bobbin Mahogany

21.50
Regular Bobbin Walnut

Regular Bobbin Walnut

21.50
Stool Unfinished

Stool Unfinished

99.00
Stool           Clear

Stool Clear

122.00
Stool Mahogany

Stool Mahogany

122.00
Stool Walnut

Stool Walnut

122.00
Lazy Kate Arched Unfinished

Lazy Kate Arched Unfinished

56.00
Lazy Kate Arched Clear Kromski_Lazy Kate Arched - Finished.jpg

Lazy Kate Arched Clear

64.00
Lazy Kate Arched Mahogany

Lazy Kate Arched Mahogany

64.00
Lazy Kate Arched Walnut

Lazy Kate Arched Walnut

64.00
Lazy Kate Vertical Unfinished

Lazy Kate Vertical Unfinished

56.00
Lazy Kate Vertical Clear

Lazy Kate Vertical Clear

64.00
Lazy Kate Vertical Mahogany

Lazy Kate Vertical Mahogany

64.00
Lazy Kate Vertical Walnut

Lazy Kate Vertical Walnut

64.00
Nostepinne Unfinished

Nostepinne Unfinished

18.00
Nostepinne Clear

Nostepinne Clear

19.00
Nostepinne Mahogany

Nostepinne Mahogany

19.00
Nostepinne Walnut

Nostepinne Walnut

19.00
Drop Spindle Unfinished

Drop Spindle Unfinished

16.50
Drop Spindle Clear

Drop Spindle Clear

20.00
Drop Spindle Mahogany

Drop Spindle Mahogany

20.00
Drop Spindle Walnut

Drop Spindle Walnut

20.00
Hand Carders Unfinished

Hand Carders Unfinished

from 69.00
Hand Carders Clear

Hand Carders Clear

from 69.00
Hand Carders Walnut

Hand Carders Walnut

from 69.00
Hand Carders Mahogany

Hand Carders Mahogany

from 69.00
Niddy Noddy Small Kromski_Niddy Noddy - Small - Finished.jpg

Niddy Noddy Small

from 19.00
Niddy Noddy Medium Kromski_Niddy Noddy - Medium - Finished.jpg

Niddy Noddy Medium

from 22.00
Niddy Noddy Large Kromski_Niddy Noddy - Large - Finished.jpg

Niddy Noddy Large

from 26.00
Threading Hook Kromski_Threading Hook - Finished.jpg

Threading Hook

14.00
Oil Bottle

Oil Bottle

9.25
christmas mug.jpg mug.png

16oz Kromski Mug

8.00
Drop Kit for FB.jpeg Spindle Kit.jpeg

Drop Spindle Kit

32.00